www.jakpostavit.cz
Banner
Obecné informace
Dveře a okna
Elektro, zabezpečení
Fasáda, nátěry, tapety
Finance, hypotéky
Hydroizolace
Koupelny a toalety
Kuchyně
Malé stavby, bazény
Nábytek
Obklady a dlažba
Kanalizace, voda
Ploty, brány, vrata
Podlahy, schody
Reality, domy, developeři
Sádrokarton
Spodní stavba
Střecha, komín
Topení, větrání, klimatizace
Vybavení, služby, práce
Zahrada
Zateplovací systémy
Zdi, stropy, překlady

Jak postavit: stavební slovník 1. část

Stavební slovník

Tip: Pro snadnější vyhledání
pojmů ze stavebnictví
 použijte funkci prohlížeče pro hledání v textu (standardně se otevře hledání pomocí klávesové skratky CTRL+F)
Nad nalezeným pojmem ve
stavebním slovníčku
 stačí přejet kurzorem myši a zobrazí se vysvětlující text (pro tuto funkci je nutné mít pobvolený javascript)

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, X, Z, Ž

Písmeno E

Edikula
~
EIA
~
Eklekticismus
~
Ekologická rovnováha
~
Ekologická stabilita
~
Ekologická zátěž
~
Ekologické materiály
~
Ekologické požadavky na výstavbu
~
Ekologie
~
Ekosystém
~
Ekotop
~
Elektrický jistič
~
Elektrický obvod
~
Elektrizační soustava
~
Elektromagnetické pole
~
Elektrostatický náboj
~
Elektřina na staveništi
~
Emise
~
Empir
~
Empora
~
Enfiláda
~
Epoxidové živice
~
Epoxidové živíce
~
Estetické požadavky na využívání území
~
Evidence a ukládání územně plánovací dokumentace
~
Evidence kulturních památek
~
Expandovaný jíl
~
Externí fortifikace (opevnění)

Písmeno F

Fabion
~
Fasáda
~
Feston
~
Flankování
~
Fluáty (zkratka pro fluorsilikáty)
~
Fólie pod krytinou
~
Fort, fortový pevnostní systém
~
Freska
~
Fronton
~
Funkční zónování
~
Fyzická osoba

Písmeno G

Galerie
~
Ganerbenburg
~
Garantovaná informace
~
Generel
~
Genius loci
~
Geodézie
~
Geografický informační systém (GIS)
~
Geografie
~
Geoprvek
~
Glajcha
~
Gloriet
~
Grisail
~
Grotta

Písmeno H

Hadicová vodováha
~
Hambalky
~
HDI
~
Historická kulturní krajina
~
Historické jádro sídelního útvaru
~
Hláska
~
Hlavní korunová římsa
~
Hluk
~
Horní kleštiny
~
Horní osvětlení
~
Horní povrch dokončené podlahy
~
Hranice zástavby
~
Hrázděné zdivo
~
Hrubá stavba
~
Hrubá stropní konstrukce
~
Hřeben
~
Hřeben střechy
~
Hřebenáče
~
Hřebenová vaznice
~
Hustota
~
Hydrofobizace
~
Hydroizolace

Písmeno I

Identifikace souboru
~
Imise
~
Impregnace
~
Informační činnost
~
Informační povinnost
~
Informační systém
~
Informační, reklamní a propagační zařízení
~
Infrastruktura
~
Infrastruktura technická
~
Instalační blok
~
Instalační drážky
~
Instalační trubky
~
Intabulace
~
Intenzifikace
~
Interakční prvek
~
Investor
~
Izolace
~
Izolace (těsnění)
~
Izolace potrubí
~
Izolační zasklení

Písmeno J

Jádro
~
Jádrová izolace

Písmeno K

Kachel
~
Kachlová kamna
~
Kanalizace
~
Kartapesta
~
Kartografie
~
Kartuše
~
Karyatida
~
Kastel
~
Kašírování
~
Katastr
~
Katastr nemovitostí
~
Katastrální mapa
~
Katastrální území
~
Kazeta
~
Kladí
~
Klenák
~
Klenba
~
Kleštiny
~
Klihové barvy
~
Klimatizační zařízení
~
Klínker (slinutá keramická dlažba)
~
Koeficienty
~
Kolaudace
~
Kolektor
~
Komenda
~
Komentářová řádka
~
Kompaktní město
~
Kompenzace (náhrada) za omezení vlastnického práva
~
Kompenzátory
~
Kompoziční osa města
~
Komunikace
~
Komunikace dopravně zklidněná
~
Komunikace místní
~
Komunikace nemotoristická
~
Komunikace okružní
~
Komunikace pozemní
~
Komunikace účelová
~
Koncentrace
~
Koncept řešení územně plánovací dokumentace
~
Kondenzace vodních par
~
Kondenzát
~
Konečná kalkulace
~
Konstrukce hrázděných staveb
~
Kontreskarpa
~
Konurbace
~
Konvektor
~
Konzola
~
Kordonová římsa
~
Korek
~
Koridor
~
Kotevní desky
~
Kraj
~
Krajina
~
Krajina sídla
~
Krajinář
~
Krajinný celek
~
Krajinný ráz
~
Krakorec
~
Krb
~
Kročejový hluk
~
Krokev
~
Krov
~
Kružba
~
Křižovatka
~
Kultura
~
Kulturní dědictví
~
Kulturní hodnoty území
~
Kulturní památka
~
Kupole
~
Kupolový světlík
~
Kurtina

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, X, Z, Ž

Připomínky

Chcete něco doplnit? Chcete nám sdělit svoji zkušenost? Napište nám! Formulář pro zaslání emailu.
Banner

admin MiK
Publikování nebo šíření obsahu WWW.JAKPOSTAVIT.CZ je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu.